Digitala verktyg i undervisningen

Pärlan arbetar ständigt för att utveckla moderna lärosätt i undervisningen. Skolverket ställer krav på digitala läromedel och därför har vi ett tätt samarbete med Apple och deras verktyg.