En skola för att upptäcka och utforska

En skola för att upptäcka och utforska

Start

Montessori - ett medvetet val

Pärlan är en skola som tillämpar montessoripedagogiken i sin verksamhet. Montessoripedagogiken går ut på att sätta det enskilda barnet i centrum. På vår skola integreras förskola och fritidsverksamhet med grundskolan på ett smått unikt sätt.

Skolan är belägen i centrala Skene i Marks kommun och inredd i fräscha, rymliga och ljusa lokaler. Vi tar emot barn och ungdomar i åldrarna 1-16 år. Skolan är godkänd som friskola och är upptagen i kommunens barnomsorgsplan. Med 31 år i kommunen är vi en väl fungerande och inarbetad enhet.

Att gå på en mindre skola kan erbjuda flera positiva fördelar för eleverna. 

Personlig uppmärksamhet: I en mindre skola har varje elev större möjlighet att få personlig uppmärksamhet från lärarna. Detta kan innebära att eleverna får mer individuell handledning och stöd, samt att lärarna har bättre möjligheter att anpassa undervisningen efter varje elevs unika behov och inlärningsstil.

Starkare gemenskap: En mindre skola tenderar att skapa en starkare gemenskapskänsla bland eleverna, lärarna och föräldrarna. Genom att eleverna känner varandra väl och lärarna har närmare relationer med både elever och föräldrar, kan skolan bli en trygg och stödjande miljö där alla känner sig välkomna och inkluderade.

Fler möjligheter till delaktighet: På en mindre skola har eleverna ofta fler möjligheter att vara delaktiga i olika aktiviteter och evenemang. Det kan innebära att eleverna har lättare att delta i uppvisningar på skolavslutningar och tillställningar. Dessutom kan mindre skolor ibland erbjuda eleverna möjligheter till ledarskap och ansvar i skolan på ett sätt som kanske inte är lika lätt att uppnå på större skolor

år sedan start
%
engagemang

Kontakta oss idag för mer information!