Om förskolan

En förskola för nyfikna

Pärlan är en skola som tillämpar montessoripedagogiken i sin verksamhet, en pedagogik som grundades av Maria Montessori.

Låt ditt barn utvecklas med oss

Pärlans förskola tar emot barn i åldrarna 1- 5 år. I en trygg miljö inspireras barnen att lära sig livets första steg. Barn ur den egna förskolan är sedan välkomna att fortsätta i vår grundskola. Förskolan och fritidsverksamheten integreras med grundskolan på ett smått unikt sätt

"Världen börjar med barnen" 
- Maria Montessori

När du kommer in på en Montessoriförskola märker du snabbt att miljön är  anpassad efter barnen. Möbler som bord och stolar är i barnens höjd och material och redskap finns tillgängliga.

Montessoripedagogiken bygger på barnets  inre livskraft och lust att lära. Barnet behöver få utvecklas på sin nivå och efter egen förmåga. Vi anser att varje barn är unikt. Eftersom alla barn utvecklas i olika takt är det pedagogens roll att följa barnet och anpassa verksamhetens innehåll därefter.

Maria Montessori lade grunden till pedagogiken genom observationer och forskning. Idag är pedagogiken spridd över hela världen. Visste du att Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare? 

Vi låter barnen utveckla sin koncentration och sitt fokus genom att skapa gynnsamma förutsättningar för detta. Det gör vi bl.a genom att dela upp barngruppen i små gruppen, värna om en lugn miljö och att arbeta aktivt med barnen hur de själva kan hjälpa varandra med arbetsro. Att arbeta med koncentration är en bra förberedelse inför skolan och något som många upplever som en skillnad till vår fördel från en förskola med ”traditionell förskolepedagogik”.

Eget ansvar och egna initiativ

Barnen har en stor frihet att välja vad de vill göra inom vissa ramar. Pedagogens roll är att guida och bedöma vad som passar.

När du kommer in på en Montessoriförskola kommer du troligtvis också märka att barnen i gruppen arbetar och leker med olika saker. Någon kanske pusslar, en liten grupp sitter och sjunger på en matta, något barn målar i ateljén och några barn ägnar sig kanske åt avancerade matematiska övningar.

Inom pedagogiken är det viktigt att barnen får möjlighet att successivt lära känna sig själv, vad man väljer och föredrar och har intresse för. Det skapar en grund för självständighet i det fortsatta livet.

Viktiga ledord är respekt och hänsyn. Respekt och hänsyn för det enskilda och gemensamma, för våra olikheter och olika behov samt respekt för den gemensamma miljön.

Pärlan följer kommunens pristaxa

Skolan är godkänd som friskola och är upptagen i kommunens barnomsorgsplan. Förskolan kostar enligt kommunens pristaxa. Vi följer kommunens regler för omsorg och fritidshem och får kommunalt bidrag till verksamheten. 

Urval
Vi tillämpar regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg som gäller för fristående förskolor. Detta innebär att urval inte får göras exempelvis utifrån ålder och kön (8 kap. skollagen)

Vi finns i Skene

Förskolan är belägen i centrala Skene i Marks kommun och inredd i fräscha, rymliga och ljusa lokaler. Ett par hundra meter från vår skolgård ligger det vackra naturreservatet Assbergs raviner. Det är en vacker och lugn plats dit vi kan ta barnen för att upptäcka och lära sig mer om naturen. 

Barnen är självklart olycksfallsförsäkrade

Alla barn i förskolan och elever i grundskolan är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Läs mer om försäkringen på Mark kommuns hemsida.

Vi utgår från den aktuella läroplanen.