Skolskjuts

Policy kring skolskjuts/skolkort 

Denna blankett ska användas för att ansöka om skolskjuts. Policy Skolskjuts sept 2019

Med skolskjuts avses resor mellan hem och skola. Varje ärende prövas individuellt efter ansökan.
Den ska skrivas ut, undertecknas och skickas eller lämnas in till skoladministrationen.
Resor till och från fritids medges ej. Det är först från åk 3 som du kan söka skolkort.
Frågor ställs lämligast på e-post: info@montessoriparlan.se, märkt “skolkort”.
De elever som enligt kommunen äger rätt till skolkort till sin “hemskola” kommer fortsatt få kort.