Klagomål

Har du feedback eller vill ge oss råd om förbättring? Vänligen läs vårt dokument om klagomålshantering för att komma rätt. 

Microsoft Word - Klagomål på Montessoriskolan Pärlan.docx