Om Montessori

Historien bakom Montessori

Om Montessori

Maria Montessori föddes 1870 och var Italiens första kvinnliga läkare. Montessori trodde starkt på att barn av naturen är nyfikna och ivriga att upptäcka saker och ting. Hon var övertygad om att vissa barns inlärningsproblem var av pedagogisk snarare än medicinsk art och att deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell stimulans.  

Italiens hälsominister blev intresserad av Montessoris teorier och erbjöd henne tjänsten som chef över Scuola Ortofrencia, en instution som tog hand om och utbildade utvecklingsstörda barn. Resultaten på Montessoris pedagogik blev över förväntan. Hon frågade sig då om inte hennes idéer också skulle kunna fungera minst lika bra på helt friska barn.

När du besöker en montessoriskola möts du inte av klassrum med rader av skolbänkar och en kateder. Istället hittar du elever som arbetar i grupp eller ensamma i olika miljöer. Pedagoger finns till hands för att ge barnen hjälp.

Pedagogiken grundar sig på att man: