Vår utemiljö

Vår utemiljö inbjuder till nyfikenhet!

Vid de olika stationerna kan barnen leka, utforska och vi har en egen odling där barnen kan se plantor växa fram som de själva har odlat. Ett par hundra meter från vår skolgård ligger det vackra naturreservatet Assbergs raviner. Det är en vacker och lugn plats dit vi kan ta barnen för att upptäcka och lära sig mer om naturen. 

 – Jag märker att vår skolgård med dess olika stationer inbjuder till upptäckt och nyfikenhet bland barnen. Vi märker att vår stora innergård leder till kreativitet där barnen själva uppfinner lekar utöver de givna redskapen. Jag har aldrig varit med om att ett barn kommer fram och säger att de inte har något att göra – det är ett gott betyg! Säger Sara, lärare i klass 1-3.